Қаріп:  A+  A A-
Қаз | Рус
 
Атқарылған жұмыстар || Бюджеттің орындалуы

Бюджеттің орындалуы

2017-2019 жылдарға арналған «Солтүстiк Қазақстан облысы әкiмдiгiнiң тiлдердi дамыту жөнiндегi басқармасы» КММ 264 бюджеттiк бағдарламасы
264.001.000 «Жергiлiктi деңгейде тiлдердi дамыту саласындағы мемлекеттiк саясатты iске асыру жөнiндегi қызметтер»
Zip (23 Kb)

2017-2019 жылдарға арналған «Солтүстiк Қазақстан облысы әкiмдiгiнiң тiлдердi дамыту жөнiндегi басқармасы» КММ 264 бюджеттiк бағдарламасы
264.002.000 «Мемлекеттiк тiлдi және Қазақстан халқының басқа да тiлдерiн дамыту» 
Zip (14,9 Kb)

2017-2019 жылдарға арналған «Солтүстiк Қазақстан облысы әкiмдiгiнiң тiлдердi дамыту жөнiндегi басқармасы» КММ 264 бюджеттiк бағдарламасы
264.003.000 «Мемлекеттiк органдардың күрделi шығыстары» 
Zip (12,4 Kb)

Стратегиялық жоспарды әзірлемейтін бюджеттік бағдарлама әкімшісінің бюджеттік бағдарламасы 264 «Солтүстік Қазақстан облысының тілдерді дамыту жөніндегі басқармасы» 264.001.000 «Мемлекеттік тілді және Қазақстан халқыныңбасқа да тілдерің дамыту. Жергілікті бюджет қаражаты есебінен» 2015-2017 жылдарға арналған Zip (2,3 Mb)

2016 жылдың 1 мамыры жағдайына бюджеттiң нақты орындалуы

мың теңге

Әкімшілік бюджеттік бағдарламалар атауы Нақты есепті кезңнің жылдық жоспары Соның ішінде РБ НТ мен кредиттер Орындау Соның ішінде РБ НТ мен кредиттер Игермеу Соның ішінде РБ НТ мен кредиттер Орындау % Соның ішінде РБ НТ мен кредиттер Игермеу себептері
А 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Тілдерді дамыту жөніндегі басқармасы 12627,0 1964,0 3957,7 1827,7 343,6 136,3 31,34 93,06
соның ішінде                
264.001 11302,0 1964,0 2752,7 1827,7 223,6 136,3 24,36 93,06
264.001.011 1964,0 1964,0 1827,7 1827,7 136,3 136,3 93,06 93,06
111 Жалақы төлеу 1507,7 1507,7 1415,1 1415,1 92,6 92,6 93,86 93,86 уақытша жұмысқа жарамсыздық бойынша жәрдемақы төлеуіне байланысты үнемдеу
113 Өтемақы төлеу 268,3 268,3 268,3 268,3 0,0 0,0 100,00 100,00
121 Әлеуметтік салық 82,0 82,0 77,3 77,3 4,7 4,7 94,27 94,27 уақытша жұмысқа жарамсыздық бойынша жәрдемақы төлеуіне байланысты үнемдеу
122 Әлеуметтік сақтандыру мемлекеттік қорына әлеуметтік аударымдар 68,0 68,0 64,1 64,1 3,9 3,9 94,26 94,26 уақытша жұмысқа жарамсыздық бойынша жәрдемақы төлеуіне байланысты үнемдеу
131 Техникалық персоналға жалақы төлеу 22,0 22,0     22,0 22,0 0,00 0,00 бос орынға байланысты үнемдеу
135 Техникалық персоналға жұмыс берушінің жарнасы 2,0 2,0     2,0 2,0 0,00 0,00
159 Басқа қызметтер және жұмыстарды төлеу 14,0 14,0 2,9 2,9 11,1 11,1 20,71 20,71 аударым сомасынан 0,2%
264.001.015 9338,0 0,0 925,0 0,0 87,3 0,0 99,97  
111 Жалақы төлеу 4713,9   4691,0   22,9   99,51   уақытша жұмысқа жарамсыздық бойынша жәрдемақы төлеуіне байланысты үнемдеу
112 Қосымша ақшалай төлемдер 247,7   197,6   50,1   79,77   төленбеген кредиторлық берешектің бар болуына байланысты сыйлықақы төленген жоқ
113 Өтемақы төлеу 894,4   894,3   0,1   99,99   дөңгелектеу
121 Әлеуметтік салық 304,9   304,7   0,2   99,93   дөңгелектеу
122 Әлеуметтік сақтандыру мемлекеттік қорына әлеуметтік аударымдар 226,4   223,5   2,9   98,72   уақытша жұмысқа жарамсыздық бойынша жәрдемақы төлеуіне байланысты үнемдеу
131 Техникалық персоналға жалақы төлеу 0,0   0,0   0,0       дөңгелектеу
135 Техникалық персоналға жұмыс берушінің жарнасы 0,0   0,0   0,0      
149 Басқа қорларды сатып алу 9,2   9,2   0,0      
151 Коммуналдық қызметтерді төлеу 173,0   170,3   2,7   98,44   нақты ұсынылған шот-фактуралар бойынша
152 Байланыс қызметтерін төлеу 220,0   217,4   2,6   98,82   нақты ұсынылған шот-фактуралар бойынша
153 Транспорттық қызметтерді төлеу 1272,0   1270,7   1,3   99,90   нақты ұсынылған шот-фактуралар бойынша
159 Басқа қызметтер және жұмыстарды төлеу 947,0   942,5   4,5   99,52   нақты ұсынылған шот-фактуралар бойынша
161 Мемлекет ішіндегі іссапарлар және қызметтік жол жүрулер 326,0   326,0   0,0   100,00  
169 Ағымдағы басқа шығындар 3,5   3,5          
264.002. 1325 0 1205 0 120 0 90,94 0 2016 жылдың сәуір айына нақты ұсынылған шот-фактуралар бойынша
264.002.015 1325 0 1205 0 120,0 0 90,94 0
155 Мемлекеттік әлеуметтік өтінім шегіндегі қызметтерді төлеу         0,0      
159 Басқа қызметтер және жұмыстарды төлеу 1325   1205   120,0   90,94  

2015 жылғы 1 қаңтардағы Басқарма бюджетiнiң орындалуы

мың теңге

Әкімшілік бюджеттік бағдарламалар атауы Нақты есепті кезңнің жылдық жоспары Соның ішінде РБ нысаналы трансферттер мен кредиттер Атқару Соның ішінде РБ нысаналы трансферттер мен кредиттер Игермеу Соның ішінде РБ нысаналы трансферттер мен кредиттер Игермеу % Соның ішінде РБ нысаналы трансферттер мен кредиттер Игермеу себептері
А 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Тілдерді дамыту жөніндегі басқармасы 77826,0 1583,0 73322,1 1074,4 4503,9 508,6 94,21 67,87  
соның ішінде                  
264.001 29979,0 53,0 29966,1 40,4 12,9 12,6 99,94 81,70  
264.001.011 53,0 53,0 40,4 40,4 12,6 12,6 76,23 76,23  
131 Техникалық персоналға жалақы төлеу 46,7 46,7 35,8 35,8 10,9 10,9 76,66 76,66 бос орынға байланысты үнемдеу
135 Техникалық персоналға жұмыс берушінің жарнасы 6,3 6,3 4,6 4,6 1,7 1,7 73,02 73,02 бос орынға байланысты үнемдеу
264.001.015 29926,0   29925,7 0,0 0,3   99,97    
111 Жалақы төлеу 14132,0   14132,0   0,0   100,00    
112 Қосымша ақшалай төлемдер 1473,3   1473,3   0,0   100,00    
113 Өтемақы төлеу 2364,0   2363,9   0,1   100,00   дөңгелектеу
121 Әлеуметтік салық 871,2   871,2   0,0   100,00    
122 Әлеуметтік сақтандыру мемлекеттік қорына әлеуметтік аударымдар 707,6   707,6   0,0   100,00    
131 Техникалық персоналға жалақы төлеу 700,0   700,0   0,0   100,00    
135 Техникалық персоналға жұмыс берушінің жарнасы 85,9   85,9   0,0   100,00    
149 Басқа қорларды сатып алу 348,9   348,9   0,0   100,00    
151 Коммуналдық қызметтерді төлеу 307,9   307,9   0,0   100,00    
152 Байланыс қызметтерін төлеу 629,5   629,5   0,0   100,00    
153 Транспорттық қызметтерді төлеу 3693,8   3693,7   0,1   100,00   дөңгелектеу
155 Мемлекеттік әлеуметтік өтінім шегіндегі қызметтерді төлеу 250,0   250,0   0,0   100,00    
159 Басқа қызметтер және жұмыстарды төлеу 2666,8   2666,8   0,0   100,00    
161 Мемлекет ішіндегі іссапарлар және қызметтік жол жүрулер 1621,9   1621,9   0,0   100,00    
169 Ағымдағы басқа шығындар 18,6   18,5   0,1   99,46   дөңгелектеу
414 Көлік сатып алу, жабдықтар, құралдар, кәсіптік және шаруашылық құрал-саймандар 54,6   54,6   0,0   100,00    
264.002. 47111 1530 42620 1034 4491 496 90,47 67,58  
264.002.011                  
159 Басқа қызметтер және жұмыстарды төлеу 1530 1530 1034 1034 496,0 496 67,58 67,58 "СҚО тілдерді оқыту орталығы" КМҚК жекешелендіруіне басланысты үнемдеу
264.002.015                  
159 Басқа қызметтер және жұмыстарды төлеу 45581   41586   3995,0   91,24   "СҚО тілдерді оқыту орталығы" КМҚК жекешелендіруіне басланысты үнемдеу
264.003 736   736       100,00    
414 Көлік сатып алу, жабдықтар, құралдар, кәсіптік және шаруашылық құрал-саймандар 705,4   705,4       100,00    
419 Басқа негізгі құралдарды сатып алу 30,6   30,6       100,00    

11.12.2017 15:28

НҰРСҰЛТАН ӘБІШҰЛЫ НАЗАРБАЕВ

Жаңалықтарға жазылу

 

RSS


Президенттің Жолдауы akorda.kz primeminister.kzegov.kzАссамблея народа КазахстанаОфициальный интернет-ресурс Северо-Казахстанской областиIPOДКБ2020Алтын сапаӘділетМодернизация пенсионной системыКазконтентИновационные гранты EXPO Қазақстан Республикасының Мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі Агентство Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции Защита бизнеса СКО Электрондық еңбек биржасы ҚР Қаржы министрлігінің Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің ресми интернет-ресурсы 100 жаңа есім
Яндекс.Метрика